Verslag 2022-2023

Verslag 2022-2023 (belangrijkste feiten)

In 2023 zijn oa de volgende activiteiten verricht:

  1. In verband met bospercelen in het bezit van de stichting: beheerwerkzaamheden; onderzoek naar grondruil of verkoop; onderzoek naar nieuwe aanplant.
  2. In verband met een woning in erfpacht (in het bezit van de stichting): beheerwerkzaamheden; onderzoek naar wijziging van de erfpacht voorwaarden; etc.
  3. In verband met nieuwe projecten: advies over cq onderzoek naar de toekomst (herbestemming-) van verschillende andere (monumenten-)projecten.
  4. In verband met het her-instellen  van de Van Tienhovenpenning: het opzetten van een werkgroep, reglement, etc, alsmede het tweemaal uitreiken van de penning.
  5. In verband met Stichting Krol: het voorfinancieren en adviseren van deze stichting.
  6. Diverse bestuurlijke werkzaamheden, oa in het kader van lidmaatschappen (Vereniging Gelijkgerechtigden, FPG, Bosschap, Vereniging Particuliere Buitenplaatsen, etc).