Overzicht voorgenomen bestedingen 2015

Naar verwachting zal de stichting in 2015 de volgende bestedingen doen:

1. uitgave boeken ca. € 7.000
2. notariskosten ivm grondtransactie ca. € 2.000
3. beheerkosten vastgoed (incl verz) ca € 3.000
4. erfpachtcanon ca € 2.000
5. adviseurs vastgoed ca € 3.000
6. proceskosten ca € 2.000
7. administratie en verslag ca € 4.000
8. bestuurskosten ca € 4.000
9. lidmaatschappen en abonnementen ca € 1.000
10. kosten nwe beleggingen ca € 3.000
11. kosten nieuwe projecten PM*

 

* de kosten van nieuwe projecten fluctueren sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van het aantal nieuwe projecten, van de kosten ervan en van de mate van ondersteuning. Deze kosten zijn nu nog niet goed in te schatten. Op grond van het beleid van de stichting zullen deze kosten normaliter niet meer bedragen dan ca 15.000 € per jaar. In bijzondere gevallen kunnen deze kosten in een enkel jaar wezenlijk hoger uitvallen.