Activiteiten Stichting Nieuwland 1973- 2014

Aankopen, restauraties, natuurterreinen:

 1. Kasteel Goedenraad in Eys
  18e eeuws landgoed met tuinen, landerijen en hellingbos (22 ha) met kasteel en boerderij. Aangekocht, gerestaureerd en doorverkocht aan Stichting het Limburgs Landschap.
 2. Carréhoeve Het Höfke in Mechelen
  Vakwerkhoeve uit de 17e eeuw met ca 10 ha aan weilanden. Aangekocht en doorverkocht aan Natuurmonumenten.
 3. De Noorbeemden in Noorbeek
  Beekdalpercelen van hoge cultuurhistorische waarde, in totaal ca 7 ha. Aangekocht en doorverkocht aan Natuurmonumenten.
 4. Groeve Egypte in Venlo
  Voormalige kleigroeve tbv baksteenindustrie. Ca 20 ha. Aangekocht en doorverkocht aan Staatsbosbeheer.
 5. Steenen Huis in St. Geertruid
  Een van de oudste nog bestaande stenen panden in Limburg. Twee hoge mergelwoningen (uitgebrand) met bakstenen voorhof; aangekocht, gerestaureerd en doorverkocht aan Stichting het Steenen Huis.
 6. Perceel Kromhagerweg in Eys
  Bouwperceel. Herbestemd en ingericht als natuurterrein. Doorverkocht aan Stichting het Limburgs Landschap.
 7. Wittemer Molen in Wittem
  Watermolen uit 1838 met inpandig waterrad, bovenwoning, bakhuis, watergangen en bassins. Aangekocht, gerestaureerd en doorverkocht aan Stichting Het Limburgs Landschap.
 8. De Posterij in Wittem
  Grote monumentale carréboerderij met twee woningen, stallen en schuren. Aangekocht en doorverkocht aan de pachter.
 9. Cottessen in Mechelen / Epen
  Garantiestelling ten behoeve van aankoop terreinen door Limburgs Landschap.
 10. Twee Geulweides in Wittem en Gulpen
  Aangekocht en doorverkocht aan Stichting Het Limburgs Landschap.
 11. Het Sohr in Meerlo / Blitterswyck
  Broeklandschap van hoge natuurhistorische waarde. In delen verworven, samengevoegd (ca 16 ha) en doorverkocht aan Staatsbosbeheer.
 12. Bouw- en weilanden in Mechelen
  Aangekocht en doorverkocht aan Natuurmonumenten.
 13. Wanssumer Ven in Venray
  Ca 7 ha aan landbouwpercelen in ontginningsgebied. Herbestemd en ingericht als natuurgebied met vennen, viswaters, wandelroutes en houtopstanden. Aangekocht, ingericht en doorverkocht aan de Gemeente Venray.
 14. Het Kasteelke in Meerlo
  Complex uit 1619 aan de grote Molenbeek met hoeve, poortgebouw, bakhuis, stal en schuur (ca 2ha). Aangekocht, landschappelijk ingericht, gerestaureerd en doorverkocht aan de beheerder.
 15. Het Molenhuis in Vlierden
  Molenaarswoning uit de 18 e eeuw met ca 2 ha. Aangekocht, gerestaureerd en doorverkocht aan de huurder.
 16. Bospercelen Oisterwijk
  Bospercelen Biezenmortel Oisterwijk. Aangekocht en doorverkocht aan Natuurmonumenten.
 17. Kortenbos in Meerlo/Blitterswyck
  Ca 7 ha aan populieren-broek-bossen. Nog in het bezit van de Stichting.
 18. Bospercelen Tilburg
  Bospercelen Spindelspad Tilburg. Vergoedingsregeling getroffen voor het niet vellen van bomen. Ca 5 ha.

Overige activiteiten:

 1. Uitgave boek “Eigen weg”.
 2. Subsidies verstrekt voor kleine landschapselementen.
 3. Aanleg van bossen, singels, hagen en bomen.
 4. Proef-aanplant Robinia.
 5. Subsidies verstrekt voor restauraties en onderhoud kapellen/kerken.
 6. Uitgave boek “Onderweg”.
 7. Garantie CD “Limburg Greun”.
 8. Ontwerp en haalbaarheidsonderzoek NSW-beleggingsfonds.
 9. Radio-interviews, artikelen en advertenties.
 10. Beheer van landgoederen en NSW-terreinen.
 11. Adviezen mbt de verwerving en het beheer van landgoederen, natuurterreinen en monumenten.
 12. Adviezen met betrekking tot de aanleg van nieuwe landgoederen.
 13. Subsidies voor projecten van natuur- en cultuurhistorische organisaties.
 14. Uitgave brochure “Het Kasteelke”.
 15. Uitgave boek “Riddermatige huizen in het land van Kessel” (ca 400 pag).
 16. Uitgave boek “De Noordervaart” (ca 230 pag).

“Baten en lasten” Stichting Nieuwland van 1973 tot 2014:

 • Ontvangen aan schenkingen: ca € 1,3 mln
 • Ontvangen aan (overheids-)subsidies: ca € 1 mln
 • Beleggings-, exploitatie- en verkoopopbrengsten: ca € 1,7 mln
 • Uitgegeven aan aankopen, restauraties, herinrichtingen, etc : ca € 4 mln