Activiteiten 2019-2023

Activiteiten Stichting Nieuwland 2018 – 2023 (selectie)

 1. Kalkoven Zuid Limburg: reddingspoging; restauratie; herbestemming; sponsorzoektocht.
 2. Krempelmachine: gered van de sloop; aanvankelijk herbestemd tbv oude molen; twee maal transport en opslag geregeld; zoektocht naar andere herbestemming.
 3. Standbeeld: tbv oud klooster Zuid Limburg; sponsorring verleend.
 4. Drie 18e eeuwse altaren: gered van sloop; transport meebetaald; herbestemming; restauratie en externe financiering.
 5. Kasteel Zuid Limburg: advies aan eigenaar.
 6. Drie percelen Meerlo/Blitterswyck: verkocht.
 7. Pand Venlo: advies over restauratie-overeenkomst met eigenaar en financiering.
 8. Klooster Steyl: advies over erfpacht, financiering, herbestemming en governance-issues.
 9. Landgoed Zuid Limburg: beëindiging erfpacht m.i.v. 2023.
 10. Boek over de boerderij Geijsteren: sponsorring toegezegd.
 11. Foto’s stadswallen Maastricht: verworven en geschonken aan het Limburgs museum.
 12. Klooster Gulpen-Wittem: advies over herbestemming; zoektocht naar geschikte koper.
 13. Beheer beleggingen via derde: niet doorgegaan.
 14. Beheer van de RVGG – deelnemingen van de stichting.
 15. Boek Kastelenstichting Limburg: sponsorring verleend.
 16. Publicatie SLL + provincie Limburg over ensemble-methode:input verstrekt.
 17. Fotoboek Limburgs Museum: subsidieaanvraag afgewezen.
 18. St.Krol: oprichting; advies over inhoud overeenkomst; sponsorring en kostenvoorschotten.
 19. VGG: lidmaatschap ( voert procedure voor Europees Hof).
 20. Loods Terlinden: aanbod aankoop en sloop; afgewezen.
 21. Monument Roermond: subsidieaanvraag; afgewezen.
 22. Landgoed Haelen: Steenuilenkast geschonken.
 23. Kerkenstichting Haarlem: advies.
 24. Fotoboeken Landschapsschilder: sponsorring verleend.
 25. Particulier: hulp bij zoektocht naar landgoederen en natuurcreatie-mogelijkheden in Limburg.
 26. Boek over oud bewoner Goedenraad: advies; subsidieaanvraag; loopt nog.
 27. EO Weyersstichting / prijsvraag: ondersteuning aan deelnemende lokale werkgroep.
 28. Boek Kasteel de Keverberg Kessel: sponsorring verleend.
 29. Limburgse Boerderijen Stichting: advies over doorstart en nieuw bestuur.
 30. Twee percelen bos in Tienray: aankoop, verbetering/herinrichting, brand(schade).
 31. Van Tienhovenpenning: onderscheiding  weer ingesteld; tweemaal penning uitgereikt.
 32. Stichting Krol: opgericht en voorgefinancierd.
 33. Vogelwerkgroep Boxmeer: kasten gefinancierd.