Doel

Het statutaire doel van Stichting Nieuwland is: het verrichten, bevorderen en steunen van activiteiten ter bevordering en instandhouding van natuurschoon en het algemeen nut beogende werken, in het bijzonder het verkrijgen, behouden en beheren van kleine landschappen in Nederland.

SIN-nummer
(tevens het Fiscaal Nummer, FI) : 0047.47.963