Verslag 2014

Verslag 2014 In 2014 zijn oa de volgende activiteiten verricht:

  1. In verband met een landgoed (in het bezit van de stichting): beheerwerkzaamheden; onderzoek naar grondruil of verkoop; beroepsprocedure ivm vernattingsschade; onderzoek naar nieuwe aanplant; (bezwaar-)procedure ivm bestemmingsplanwijziging; landinrichtingsplannen (mede ivm plannen tav revitalisering oude maasarm; etc.
  2. In verband met een woning in erfpacht (in het bezit van de stichting): beheerwerkzaamheden; onderzoek naar wijziging van de erfpacht voorwaarden; etc.
  3. In verband met een monumentaal industrieel machinepark: vervoer; opslag; conservering; onderzoek naar nieuwe locatie-mogelijkheden; etc.
  4. In verband met de uitgave van drie boeken: afronding tekst en drukproef (boek Huize Dukenburg, Nijmegen), alsmede onderzoek tbv realisatie (boek Overhuizen, Bocholtz en boek De Boogaard Geijsteren).
  5. In verband met de verwerving van natuurterreinen in Brabant: financiering tbv een natuurbeschermingsorganisatie.
  6. In verband met nieuwe projecten: advies over cq onderzoek naar de haalbaarheid van de overname van een monumentale boerderij in Schinnen, alsmede onderzoek naar de toekomst (herbestemming-) van verschillende andere (monumenten-)projecten, oa in Steyl, Valkenburg, Maastricht en Beek.
  7. In verband met het zoeken naar een nieuwe vestiging voor een opleidings-initiatief: onderzoek naar diverse in aanmerking komende historische panden.
  8. In verband met stagnerende onderhandelingen tussen een natuurbeschermingsorganisatie en een verkoper: onderzoek en verslag tbv beide partijen.
  9. Diverse bestuurlijke werkzaamheden, oa in het kader van lidmaatschappen (Vereniging Gelijkgerechtigden, Bosschap, Vereniging Particuliere Buitenplaatsen, etc).